Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради Вінницької області

1. Лист МОН України №1/9-498 від 05.08.2019  «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з ООП в закладах освіти в 2019/2020 н.р.»  https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/08/07/rekomendatsiiorganizatsiya-navchannyaoop.pdf.

2. Наказ МОН України від 01.04.2019  №423 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0403-19.

3. Лист МОН України №1/9-691 від 13.11.2018  «Щодо організації діяльності інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти»  file:///D:/Document/Downloads/5beae31a5b48f959694858.pdf.